Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
4. иervna 2006
Co dмlat pшi ztrбtм hlasu
Lenka Krejcarovб
Svмtovэ svбtek fotbalu se blнћн a s nнm i nadmмrnб zбtмћ pro hlasivky fanouљkщ: vћdyќ kdo by si nechtмl zaшvat z plnэch plic, aby svщj tэm povzbudil na cestм k vнtмzstvн? Nбruћivй skandovбnн ale mщћe vyjнt draho. Hrozн nбm nejen chrapot, ale i zбnмt a s nнm spojenб ztrбta hlasu. Jak dostat hlasivky zpмt do formy?
Lidovй rиenн mluviti stшнbro, mlиeti zlato u namoћenэch hlasivek platн dvojnбsob. Mlиenн na nм totiћ pщsobн jako balzбm. "Pozor na љeptбnн - to hlasivky namбhб jeљtм vнc, neћ kdyћ se snaћнme mluvit nahlas," varuje otorinolaryngolog Petr Klimбk z praћskй Fakultnн nemocnice Motol. Za nezbytnou souибst lйиby povaћuje pitн teplэch nбpojщ a inhalace. Prvnн pomocн pшi ztrбtм hlasu je podle nмho horkб Vincentka. Ta zklidтuje zбnмt a je bohatб na soli, kterй uvolтujн hleny. Lze ji buп inhalovat nebo popнjet horkou s mlйkem иi medem.
Nбvrat k pщvodnнmu hlasu dokбћou urychlit takй lйky napomбhajнcн uvolnмnн hlenu, takzvanб mukolytika a zvlhиovacн spreje. Od vмci nenн ani dбt si na krk Priessnitzщv zбbal, tedy studenэ obklad, pшes nмj igelit a nakonec suchэ teplэ obklad. Pokud hlasivky "nepostavн na nohy" ani to, vsaпte na recepty babiиek. Pomoci by mohl napшнklad obklad z bramboru. Pшipravнte ho tak, ћe uvaшнte brambor a jeљtм teplэ ho rozmaиkбte. Potй hmotu smнchбte s lћнcн mбsla nebo sбdla a na hadшнku pшiklбdбte na krk. Protoћe sliznici hlasivek poљkozuje takй to, co иlovмk vdechuje, vyplatн se vyhnout se mнstщm s mrazivэm vzduchem a drбћdivэm lбtkбm. Platн to samozшejmм i o pobytu v zakouшenэch hospodбch.

Zбnмt nejen pшi nemoci

Zlato v hrdle, pшesnмji dvм hlasivky fungujнcн jako struny, je souибstн hrtanu. "V pшнpadм, ћe jsou hlasivkovй vazy, obal hrtanu i jeho sliznice v poшбdku, tvoшн se normбlnн hlas. Pokud sliznice oteиe nebo se zmмnн mnoћstvн vazkйho hlenu, kterэ ji pokrэvб, objevн se znбmй potнћe s hlasem," vysvмtluje Klimбk. Nejиastмjљн pшниinou tohoto jevu podle tohoto odbornнka bэvб zбnмt. Nezpщsobujн ho jen virovб nebo bakteriбlnн onemocnмnн, ale i pшнliљnб mechanickб nбmaha. Uћ pшi klidnй mluvм na sebe vazy hlasivek narбћejн. Kdyћ ale иlovмk kшiин иi zpнvб lidovм шeиeno na doraz, tlaин se vzduch proti silnм napjatэm vazщm. Vэsledek dvouhodinovйho шvanн na stadionu nebo v zakouшenй hospodм je pak zhruba stejnэ, jako by se netrйnovanэ иlovмk snaћil ubмhnout maraton. Tlakem vzduchu totiћ vznikajн velmi silnй nбrazy, na kterй hlasivky reagujн podobnм jako tkбт na jakйmkoli jinйm mнstм tмla - otйkajн nebo dochбzн ke krevnнm vэronщm. Do formy se vљak hned nedostanou. Kdo chce fandit aћ do konce, mмl by si proto hlasivky љetшit.

***

CO VRБTН FORMU HLASIVKБM

- naprostэ hlasovэ klid
- konzumace teplэch nбpojщ
- nekouшenн a snaha vyhnout se drбћdivэm lбtkбm
- popнjenн horkй Vincentky s mlйkem a medem иi jejн inhalovбnн
- Priessnitzщv zбbal na krk иi zбbal z horkйho bramboru s mбslem
- zvlhиovacн spreje a lйky uvolтujнcн hleny

Foto autor| Foto archiv