úvod   |   redakce   |   napište nám!   |   předplatné   |   inzerce
titulní strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na mušce
Svět vědy
Scéna
Auto & Moto
Cestování
Bydlení
Menu
Zdraví
Společnost
redakce
Redakce
Dopisy
Předplatné
Inzerce
Zdraví
23. dubna 2006
Jak na stres po povodních
Dodržujte pravidelný režim a vyhněte se alkoholu
Lenka Krejcarová
Všudypřítomné nánosy bahna, ztráta střechy nad hlavou, práce nebo dokonce blízkých nejsou jedinými následky letošních povodní. Bezmoc, smutek i únava a z ní pramenící přecitlivělé reakce - to je jen malý zlomek toho, s čím se každý den musejí potýkat lidé, kteří se s pohromou setkali tváří v tvář. Jak se „nesložit“ a urychlit návrat k normálnímu fungování?
Bezprostřední reakce na traumatický zážitek se liší člověk od člověka. Zatímco někteří potíže skoro nepocítí a v průběhu katastrofy i po ní usilovně pracují na likvidaci škod, jiní na prožitý stres reagují velmi citlivě. „Mezi základní pravidla patří: nepotlačovat v sobě emoce. Strach, vztek i bezmoc jsou zcela normální odpovědí lidské psychiky na vypjatou situaci. Ti, kteří se stáhnou do ústraní nebo se moc neprojevují, bývají zasaženi více než ti, kteří o události často hovoří,“ upozorňuje psycholožka Zora Jančušková. Nejzranitelnější jsou podle ní v tomto ohledu děti, handicapovaní či osamělí a starší lidé. „Nejistota, strach, vina, vztek, smutek, únava, bezmoc, zdravotní problémy a potíže se spánkem se u nich projevují silněji. V některých případech může dojít i k oživení vzpomínek na jiné traumatizující události.“
Samostatnou kapitolou je postraumatická stresová porucha, při níž dochází k opakovanému prožívání nepříjemné situace. Jejím neklamným znamením bývají časté útoky vzpomínek, sny, v nichž se zážitek vrací, či nutkavý pocit, že se situace bude opakovat, a to i dlouho poté, co nebezpečí nehrozí. U druhých ji můžeme rozpoznat podle otupělosti, snížené reaktivity, menší účasti na dění po traumatu, sníženého zájmu o běžné věci, podle pocitů odcizení, izolace nebo naopak silné dráždivosti. V případě, že se tyto potíže objeví, je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Vypovídejte se

Pro návrat k normálnímu fungování je důležité sdílení, respektive možnost se s někým o svůj zážitek podělit. Nemusí přitom jít pouze o rodinu nebo blízké. Osamělým lidem uleví například rozhovor s lékařem, psychologem, sociálním pracovníkem nebo duchovním. Vhodné je také načas snížit nároky na sebe i své nejbližší. Ke zmírnění stresu přispěje také oblíbená činnost. Stačí maličkost, například teplá koupel, masáž či sportovní aktivita. „Mnoha lidem pomůže už jen to, že se aktivně zapojí do likvidace následků povodně a pomáhají druhým,“ dodává Jančušková. Protože psychika úzce souvisí se zdravotním stavem, vyplatí se dbát na pravidelný režim dne a dodržovat základy zdravé životosprávy. Postižení by se naopak měli vyhnout alkoholu a jiným návykovým látkám.

***

CO POMŮŽE

- nepotlačovat své emoce - vypovídat se - nepřepínat se - snížit nároky na sebe i okolí - dodržovat pravidelný denní režim - zdravě jíst - pít dostatek tekutin - dopřát si oblíbené činnosti

Foto popis| VODOU TO NEKONČÍ. Nejistota, deprese či únava se nemusejí u každého objevit bezprostředně po traumatické události, ale i týdny a měsíce poté.
Foto autor| Foto Jan Schejbal