Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
16. dubna 2006
Pryи se љpatnou nбladou
Na malбtnost platн slunce, pohyb a vitaminy
Lenka Krejcarovб
Zimnн plнskanice, chlad a nedostatek sluneиnнho svмtla se podepisujн na lidskй psychice i zdravн kaћdэ rok. Letoљnн nezvykle dlouhб a mrazivб zima nenн vэjimkou -u mnohэch si vybrala daт ve formм љpatnй nбlady, vyиerpбnн a snнћenн imunity dokonce dvojnбsobnм. Jak se dostat do formy?
Vzhledem k tomu, ћe za obtнћe, kterй kaћdoroиnм pociќujeme, mohou nejen sezonnн biorytmy, ale pшedevљнm nмkolikamмsниnн nedostatek svмtla, jsou hlavnн zbranн pro boj s ъnavou slunce a pohyb na иerstvйm vzduchu. Sluneиnн lбzeт - aќ uћ doma, nebo v zahraniин -zvэљн nejen tvorbu vitaminu D, ale i produkci serotoninu, pro kterэ se ne nбhodou vћilo oznaиenн hormon dobrй nбlady. Ruku v ruce se sluncem jde i pohyb. Dokбћe spolehlivм probudit tмlo, kterй v prщbмhu chladnэch mмsнcщ zlenivмlo. Platн to, i kdyћ zrovna nebe nenн jako vymetenй - lidskэ organismus pozitivnм reaguje uћ jen na zmмnu intenzity zбшenн a ъhlu, pod kterэm sluneиnн paprsky dopadajн. Pokud je tшeba svмtla vнce, je moћnй jeho pшirozenэ zdroj doplnit o fototerapii, lйиbu pomocн speciбlnнch paprskщ.
Vнtanэm, i kdyћ иasto nedoceтovanэm pomocnнkem je na jaшe zmмna skladby jнdelnниku. Mмl by bэt jinэ neћ ten, o kterэ si tмlo шнkalo v zimм. Dщraz by mмl bэt kladen spнљe na menљн pшнsun tukщ a иerstvou zeleninu. Protoћe poибtkem jara nenн ani tohoto zdroje zdravн dost, je na mнstм doplтovat vitaminy alespoт formou tablet. Mмly by obsahovat takй antioxydanty, lбtky, kterй chrбnн buтky pшed љkodlivэm pщsobenнm volnэch radikбlщ. Nejvэhodnмjљн je pшitom vsadit na preparбty, kterй jsou registrovбny jako lйky. Podobnй je to s doplтovбnнm minerбlщ a stopovэch prvkщ. Nмkoho mohou povzbudit takй pшнpravky ze ћenљenu nebo guarany. U nich je vљak tшeba dбt pozor - nehodн se pro vљechny a lidem s dlouhodobэmi obtнћemi mohou pшitнћit. Lepљн je proto jejich konzumaci konzultovat s lйkaшem иi lйkбrnнkem.
Aиkoli potнћe, kterй pravidelnм zpщsobuje stшнdбnн roиnнch obdobн, obvykle zhorљujн pшibэvajнcн roky a nedostatek aktivit, sнly potшebuje naиerpat i ten, kdo pшнchod jarnн ъnavy pшнliљ nepociќuje. Nejъиinnмjљнmi zbranмmi jsou opмt pohyb, vitaminy a snaha dмlat si radost -mщћe jн bэt kulturnн zбћitek nebo cokoli, co dokбћe pozvednout nбladu. V pшнpadм, ћe problйmy s vyиerpбnнm, љpatnou nбladou a souvisejнcн neschopnostн pracovat trvajн dйle neћ dva tэdny, je vhodnй kontaktovat lйkaшe.

***

CO NБM POMЩЋE

* sluneиnн svit zvyљuje tvorbu vitaminu D a hormonu serotoninu
* pohyb na vzduchu pomбhб probudit tмlo k vyљљн aktivitм
* zmмna jнdelnниku, pшedevљнm vмtљн pшнsun иerstvй zeleniny a menљн pшнjem tukщ
* doplnмnн vitaminщ, stopovэch prvkщ a minerбlщ

Foto popis| JARO UMН DБT ZABRAT. Problйmy s jarnн malбtnostн a љpatnou nбladou nмkdy vedou aћ k neschopnosti pracovat. Pokud takovэ stav trvб dйle neћ dva tэdny, navљtivte radмji lйkaшe.
Foto autor| Foto Tomбљ Nosil