Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
19. ъnora 2006
Pшi alergii netrpн pouze oиi a nos
Nebezpeин spojenб s pшecitlivмlostн na pyl hrozн jiћ od pшelomu ledna a ъnora
Lenka Krejcarovб
I kdyћ zmнnka o pylovй alergii v zimм mщћe leckomu pшipomнnat otшepanэ vtip o sбтkбch v lйtм, obezшetnost je zcela na mнstм. Prvnн vlaљtovky nepшimмшenэch reakcн totiћ pшivбdмjн neopatrnй pacienty do alergologickэch ordinacн jiћ koncem ledna nebo zaибtkem ъnora. Staин natrhat pбr vмtviиek koиiиek a na slzenн, ъpornou rэmu a salvy kэchбnн je zadмlбno.

Blнћнcн se pшнchod jara nenн pouze dщvodem k radosti, ale pro pщldruhйho milionu lidн i k oprбvnмnэm obavбm. Prбvм tolik pacientщ se totiћ v Иesku potэkб s alergiн na pyl, takzvanou polinуzou. Aиkoli se pro tento druh pшecitlivмlosti vћilo spнљe oznaиenн sennб rэma, podle odbornнkщ lidovэ nбzev vщbec neodpovнdб skuteиnosti. „Pacienti s takzvanou sennou rэmou jsou alergiиtн na pylovб zrna, nikoliv na seno, a jejich onemocnмnн se odehrбvб v celйm organismu, nikoliv jen v nose a oинch,“ vysvмtluje Ester Seberovб z alergologickй ambulance v Plzni.
K typickэm pшнznakщm polinуzy bohuћel nepatшн jen slzenн, rэma, kэchбnн a ucpanэ nos, ale i zcela jinй druhy potнћн. Шadu pacientщ suћujн napшнklad koћnн projevy nebo prщduљkovй astma. Na astmatu je zrбdnб pшedevљнm skuteиnost, ћe i pacient s nejlehинmi dechovэmi obtнћemi mщћe za nepшнznivэch okolnostн skonиit s tмћkэm zбchvatem na pohotovosti. Vэjimkou nejsou ani katary dэchacнch cest nebo opakovanй zбnмty vedlejљнch dutin, kterй bэvajн povaћovбny za infekиnн, a proto jsou иasto lйиeny antibiotiky. Dщvod je prostэ - nemocnн ani lйkaшi nemajн o skuteиnй pшниinм nemoci tuљenн.

Pozor na mazlниky

Dalљнm ъskalнm, kterй alergikщm komplikuje ћivot, je sklon k pшecitlivмlosti. Jejich trбpenн se иasem mщћe rozљншit i o dalљн alergeny. Nemocnн by se proto mмli preventivnм vyhэbat trvalйmu kontaktu s lбtkami, o nichћ je znбmo, ћe alergii vyvolбvajн. „Roztoищm se vyhnout nelze. Jejich mnoћstvн v bytм lze pouze snнћit, nikoli je odstranit. Domбcн zvншata, pшedevљнm koиky, kterй jsou zdrojem celй шady alergenщ, a to nejen v srsti, ale takй ve slinбch, produktech koћnнch ћlбz a dalљнch vэmмљcнch, vљak v bytм bэt nemusejн. Aиkoli je to pro nмkoho velmi nepшнjemnй, obecnм alergikщm nedoporuиujeme chovat v bytм domбcн zvншata, i kdyћ se zpoибtku mщћe zdбt, ћe nevadн,“ varuje lйkaшka. Kбmen ъrazu tkvн v tom, ћe i kdyћ se pшнznaky alergickй reakce objevujн rychle, sama alergie nevznikne ze dne na den, ale rozvнjн se aћ bмhem nмkolika mмsнcщ na zбkladм trvalйho kontaktu.

Preventivnн opatшenн

„Kaћdэ pacient, byќ s mнrnэmi projevy pylovй alergie, by se mмl nechat vyљetшit alergologem. Ten mu pшedepнљe nejen lйky, ale stanovн i reћimovб opatшenн, jejichћ cнlem je omezit kontakt s alergenem,“ шнkб Ester Seberovб. U dlouhodobэch potнћн je podle nн nutnб preventivnн lйиba po celou dobu, kdy hrozн kontakt s pylem. Jinэm druhem obrany pшed alergiн je specifickб alergenovб imunoterapie ve formм vakcнny, kterб ovlivтuje reaktivitu organismu na danэ alergen. Podбvб se dlouhodobм injekиnм nebo v kapkбch a je vhodnб pouze u nмkterэch typщ alergiн. „Podle situace ji lze doplnit lйkem, kterэ dokбћe rychle ulevit pшi akutnнch potнћнch. Tyto pohotovostnн lйky by mмl mнt pacient stбle u sebe,“ upozorтuje lйkaшka. Nemocnн by podle nн nemмli zapomнnat ani na sledovбnн aktuбlnнho pylovйho kalendбшe.
Alergikщm, kteшн se potэkajн s ekzйmem a dalљнmi koћnнmi projevy, mщћe podle Seberovй pomoci slunce a moшe: „Pшнmoшskэ pobyt u vмtљiny pacientщ stav kщћe zlepљuje. Z pohledu alergologa je informace o atopickйm ekzйmu dщleћitб. Pacienti, kteшн jнm trpн, majн totiћ vмtљн sklon k rozvoji prщduљkovйho astmatu.“

***

PYLOVБ ALERGIE

* Pшнznaky

- nepшнjemnй svмdмnн sliznic a oиnн spojivky
- slzenн
- vodnatб rэma
- svмdмnн, kopшivka, otoky nebo zhorљenн ekzйmu
- salvy kэchбnн
- ucpanэ nos
- ъnava a ospalost
- bolesti hlavy
- ъtlum a pocit nevщle
- zvэљenб teplota

Foto popis| PRO CHVНLE NEPOHODY. V okamћiku, kdy se alergie zaиne projevovat, je dobrй mнt u sebe ъlevovй lйky.
Foto autor| Foto Karel Љanda