Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
15. ledna 2006
Zima vlasщm ubliћovat nemusн
Nepшнjemnosti nepшinбљн pouze mrбz, ale i pokrэvka hlavy a zanedbanб pйиe
Lenka Krejcarovб
Tшeskutэ mrбz a chumelenice dбvajн v zimм kљtici poшбdnм zabrat, a tak nenн divu, ћe i s иepicн na hlavм se bez odpovнdajнcн pйиe иasto dostavн tristnн vэsledek ve formм kшehkэch a snadno lбmavэch nebo naopak zcela mastnэch vlasщ. Jak proti tмmto nepшнznivэm jevщm ъиinnм bojovat?

Chladnй zimnн mмsнce, pшesnмji velkй teplotnн rozdнly mezi vytopenэmi budovami a studenэmi ulicemi, se dokбћou na struktuшe vlasщ zle podepsat. Ti, kteшн se potэkajн se suchэmi vlasy, si tak pravdмpodobnм nejednou zazoufajн nad jejich suchostн, lбmavostн a kшehkostн. Dщvod k radosti vљak nemajн ani lidй s mastnou kљticн. Иastй stшнdбnн teplot a noљenн иepice ji totiћ mastн o poznбnн vнce a kaћdodennн mytн vlasщ se tak naиas stane nepшнjemnou nutnostн.
Na krбse naљн chloubм nepшidб ani vlhko, kterй mб samo o sobм doslova katastrofickэ dopad na ъиes - kudrnatй vlasy krepovatн a ty rovnй pro zmмnu plihnou doslova pшed oиima. Zcela opaиnэ druh potнћн nбm dokбћe pшipravit ъstшednн topenн. Vlasy i pokoћku na hlavм totiћ vysuљuje a zpщsobuje tak vznik statickй elektшiny, jeћ z nбs vmћiku vytvoшн rozvrkoиenou medъzu. Ve vytбpмnэch mнstnostech je proto lepљн pouћнvat zvlhиovaиe vzduchu zavмљenй pшнmo na radiбtorech. Pokud nмco takovйho doma nemбte, umнstмte alespoт do blнzkosti topenн nбdobu s vodou.

Pйиe pro kaћdэ den

Suchэm vlasщm v zimм prospнvajн љetrnй љampony, kvalitnн kondicionйry a regeneraиnн zбbaly. Vhodnб jsou takй pмnovб tuћidla a gely, protoћe udrћujн ъиes a zбroveт vlasy chrбnн. Naopak nepшнtelem инslo jedna se v tмchto mмsнcнch stбvajн kadeшnickй zбsahy, jako je napшнklad ћehlenн vlasщ, barvenн, trvalб иi ondulace. Vyplatн se takй vlasy pшнliљ netrбpit fйnem. Pokud se vбs problйm se suchэmi vlasy netэkб a spadбte spнљe do kategorie lidн, kteшн se potэkajн s jejich mastnotou, myjte kљtici kaћdэ den jemnэm љamponem urиenэm pro kaћdodennн mytн. Na vэbмru pшнpravku v obou pшнpadech opravdu hodnм zбleћн, protoћe agresivnн љampon vlasy zbyteиnм vysuљн, popшнpadм podrбћdн pokoћku na hlavм.
Aиkoli se шнkб, noste иepici, kdykoli je to moћnй, a uchrбnнte vlasy pшed chladem, pokrэvka hlavy nemusн vћdy pomoci. Mнsto krбsy se totiћ mohou dostavit projevy seboroickй dermatitidy, laicky шeиeno lupy. Pokud na nм nмkdo trpн, nбsledky v podobм svмdмnн, drobnэch bнlэch љupinek ve vlasech a zaиervenбnн pokoћky na sebe nenechajн dlouho иekat. Pokoћka se totiћ pod pokrэvkou pшehшнvб, drћн se pod nн takй vlhkost.

Pozor na lupy

Pokud se jiћ problйmy s lupy objevily a nemizн ani po zmмnм vlasovй kosmetiky, navљtivte radмji dermatologa. Ten obvykle pшedepнљe љampon s obsahem dehtu a antimykotiky, kterб majн nejen protizбnмtlivй ъиinky, ale takй redukujн tvorbu koћnнho mazu na hlavм.
Pшнliљ radosti zima pravdмpodobnм nepшinese ani lidem, kteшн dennм poинtajн vypadlй vlasy. Chladnй obdobн totiћ tento neblahэ jev podporuje. Pшниinou je nedostatek sluneиnнho svitu stimulujнcнho produkci hormonщ melatoninu a prolaktinu, jeћ podporujн rщst vlasщ. Vyplatн se proto tмlu dopшбt speciбlnн lйиbu svмtlem a panthenol v tabletбch.
Jinou nepшнjemnostн spojenou s chladnэmi mмsнci je takй to, ћe jsme po pшedcнch zdмdili pravidelnй vэmмny srsti. U ибsti lidн je tento program dodnes aktivnн a mб na svмdomн zmмnu letnнho „koћichu“ na zimnн a naopak. Nмkteшн lidй tak mohou na jaшe oиekбvat dalљн ъbytek vlasщ.

***

KЉTICE V ZIMМ
* Co љkodн - mrбz, vнtr a zmмny teplot - pobyt ve vytбpмnэch mнstnostech bez zvlhиovaищ vzduchu - neљetrnб vlasovб kosmetika - trvalб, barvenн иi odbarvovбnн vlasщ - ondulace, ћehlenн a pшнliљnй
fйnovбnн - noљenн иepice, trpнme-li lupy
* Pйиe o vlasy Suchй - vhodnй jsou velmi љetrnй љampony, kvalitnн kondicionйry a regeneraиnн zбbaly; nic nezkazнte pмnovэmi tuћidly a gely, kterй udrћujн tvar ъиesu a zбroveт vlasy chrбnн Mastnй - vlasy myjte kaћdэ den jemnэm љamponem pro kaћdodennн mytн
lk

Foto popis| MБTE POD ИEPICН? Pokrэvka hlavy nemusн automaticky znamenat ochranu vlasщ pшed vlivem mrazu.
Foto autor| Foto Profimedia.cz