Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Apetit
22. ledna 2006
Podnik nejen K AM za starosvмtskэ dobrэm jнdlem
Restaurace U dмlovй koule v Jiинnм
Matмj R. Kalina
KAM ZA dobrэm jнdlem

Je otбzkou, jestli mмsto Jiинn vнce proslavil jeho dбvnэ drћitel Albrecht z Valdљtejna - ten moћnб neblaze -, nebo to, ћe je povaћovбno za brбnu Иeskйho rбje. Pro mnohй jsou vљak nejslavnмjљн „rodбci“, kterй mмstu nadмlil Vбclav Иtvrtek, tedy slavnб rodina jeљtм slavnмjљнho loupeћnнka. Rumcajs, kouzelnб postaviиka „lupiиe s duљн“, pшitahuje dnes do Jiинna zшejmм daleko vнce lidн neћ vйvoda frэdlantskэ. Aby o pшнchozн bylo dobшe postarбno i stran poћitkщ tмla, o to se krom jinэch starб i restaurace U dмlovй koule v hotelu Jiинn.
Podnik je dщslednм stylizovanэ do иasщ druhй pщle devatenбctйho vмku. Vojska severnн armбdy Ludvнka Augusta Benedeka v prusko-rakouskй vбlce sice mмsto samo nakonec minula, avљak v restauraci U dмlovй koule jako by si ибst oddнlщ odloћila svй propriety. Obrazy vojбkщ, vitrнny s uniformami a puљkami, k tomu kouzelnб kachlovб kamna v koutм, hшejivй dшevмnй ostмnн a dalљн a dalљн ъtмљlivй drobnщstky. Zkrбtka veskrze pшнjemnб atmosfйra, kterб vљak nemб pouhэ starosvмtskэ charakter. Restaurace pшiznбvб modernн prvky ve vybavenн interiйru, tшeba bar je zбleћitostн zcela souиasnou. Pшes znaиnэ poиet svнtidel nenн nбlada „pшesvнcenб“, umмшenб intenzita a teplota svмtla podtrhбvб - v kombinaci se svitem dennнm - relaxaиnн pohodu. Nejvнce ji podporuje bohatб skladba jнdelnниku. Nabнdka stojн vedle zvмшiny na љirokй љkбle regionбlnнch specialit. Pokrmy jako lochovskэ timbбl nebo gulбљ jiинnskэch ostrostшelcщ vzbuzujн laskominy mnoha pшнchozнch. Podnik, kterэ v lйtм se zahrбdkou pojme bezmбla stovku hostщ, je vyhledбvanэm cнlem a pшispнvб mмstu k jeho novй tvбшi. Patшн tak vedle obyvatel Шбholce k dalљнm zdejљнm fenomйnщm.
Vzhledem k zбmмru podniku nabнzet i zajнmavosti svмtovй kulinarie se prбvм jednou z nich pшedstavuje duo zdejљнch kuchaшщ Matмj Koldovskэ a Milan Koљќбk. Ћabн stehэnka smaћenб ve vinnйm tмstниku mщћete mнt za 89 korun jako pшedkrm nebo v plnй verzi za 299 korun.