Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Apetit
8. ledna 2006
Po иertech dobrй Иertousy
Kus historie na vэchodnнm okraji Prahy
Matмj R. Kalina
KAM ZA dobrэm jнdlem

Historie objektu dneљnнho hotelu a restaurace v Иertousech u Hornнch Poиernic na vэchodnнm kraji Prahy je stejnм pestrб jako dlouhб. Od poибtku 13. stoletн, kdy se objevily prvnн zmнnky o zdejљнm dvorci, aћ po neљќastnб osmdesбtб lйta vмku minulйho, kdy stбly zbytky staveb pшed zбnikem, ћil objekt neustбle svэm ћivotem. Nikdy vљak jako hospoda. Tvбш hotelu s nмkolika restauraиnнmi komplexy mu vtiskli aћ v roce 1999 potomci poslednнch pшedъnorovэch vlastnнkщ. Kouzelnэ areбl je z centra hlavnнho mмsta vzdбlen slabou pщlhodinku.

V blнzkosti metropole

"Velkэ zбjem je o kongresovou turistiku, ta zde mб љirokй zбzemн," tvrdн Jaroslav Stбra, jeden z restituentщ. Nбs ovљem zajнmajн pшedevљнm moћnosti, jakй tady mб pшнchozн "z ulice". I kdyћ v souиasnosti patшн mezi nбvљtмvnнky pшedevљнm hotelovн hostй a ъиastnнci firemnнch kongresщ иi љkolenн, individuбlnн hostй sem nachбzejн cestu stбle иastмji dнky pщsobivм rekonstruovanйmu kusu historie. Svй sehrбvб i atraktivnн pшнrodnн rбmec, blнzkost od stшedu mмsta a navнc dosah MHD.
Pшнleћitostnн nбvљtмvnнci zde plnн pшedevљнm hlavnн sбl restaurace s kamennэmi sokly, cihlovэmi klenbami, barem a vэzdobou jednak modernнmi grafikami, ale i tмљivэmi reklamnнmi plakбty z tшicбtэch let 20. stoletн. Potom je tu sympatickэ vinnэ sklнpek, kavбrna, иlenitй prostory pod trбmovнm krovu, kde je moћnй pшichystat "љбmbr" pro uzavшenou spoleиnost. Velkэm lбkadlem je v lйtм zahradnн restaurace v areбlu dvora a nad hladinu rybnнka "vystrиenб" komornн terasa. "Vщbec bych ovљem nepodceтoval zimnн obdobн. Prochбzka kolem zamrzlй hladiny rybnнka, pohled na malebnэ љpalниek budov a potom nмjakб specialita z naљн kuchynм - to vљe mб jistм takй svй kouzlo," vychvaluje podnik majitel.

Blaho strбvnнkщ

Na 150 osob dokбћe hbitэ personбl "oљetшit" v restauraci a dalљнch 60 ve иtyшech separбtnнch saloncнch - bez zahradnн ибsti.
Aby byl spokojenэ pocit ъplnэ, pшipravuje Duљan Stбdnнk, kterэ se v kuchyni starб o blaho strбvnнkщ, zajнmavou krmi lбkavou uћ pro oko a pшinejmenљнm stejnм chutnou jako vzhlednou. Jemnэ pokrm vбs v restauraci - pokud si ho zvolнte za svйho favorita - pшijde na 165 korun.