Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
3. prosince 2006
Ve svмtм loutek a cirkusu
PRACHATICE
љp
V Prachaticнch bylo letos v kvмtnu otevшeno zajнmavй muzeum, kterй vбs uvede do pestrйho svмta loutkбшstvн a lesku manйћн. Шeи je o poboиce Nбrodnнho muzea – Expozici иeskй loutky a cirkusu.
V ъvodnнm sбle potkбte tшeba Kokeislova kaљpбrka, kterэ spolu s lidovэm loutkбшem putoval ode vsi ke vsi. Proscйnium Karla Љtapfera je zase pшipomнnkou jednй z prvnнch amatйrskэch tuzemskэch scйn, jeћ pшedchбzely vzniku profesionбlnнho loutkovйho divadla. Dalљн sбl seznamuje s tradicн rodinnэch loutkovэch divadel. Zde takй mбte moћnost navљtнvit Шнљi loutek nebo se setkat s loutkami Jiшнho Trnky nebo postaviиkami Spejbla a Hurvнnka.
Ибst vмnovanб svмtu cirkusu pшivбdн do cirkusovй manйћe s hrazdami, jednokolkami, nбиinнm pro ћonglйшe nebo perskou tyин. Seznбmit se tu mщћete s cirkusбckэmi dynastiemi Kludskэch, Berouskщ, Tшнљkщ, Љtaubertщ, Kaiserщ иi Wertheimщ. Rodinnй cirkusy sice byly po roce 1948 postupnм zlikvidovбny, cirkusovй umмnн vљak ћilo i dбle ve stбtnнm cirkuse Humberto.

***

JAK SE TAM DOSTAT

Expozici Muzea иeskй loutky a cirkusu najdete v Prachaticнch na Velkйm nбmмstн 43. Otevшeno je dennм mimo ъterэ. Od шнjna do dubna je otevнracн doba od 9 do 17 hodin. Od kvмtna do zбшн je otevшeno od 10 do 18 hodin. Plnй vstupnй иinн 50 korun, snнћenй vyjde na 30 korun a rodinnй je za stokorunu. Dмti do љesti let majн vstup zdarma. V muzejnнm obchodм jsou k zakoupenн loutky, cirkusбckй rekvizity иi kouzelnickб literatura.

TOULAVБ KAMERA

Tato rubrika vznikб ve spoluprбci s Иeskou televizн. Poшad Toulavб kamera uvбdн ИT1 v premiйшe vћdy v nedмli v 10 hodin. Reprнzu poшadu mщћete sledovat ve stшedu ve 14.05 rovnмћ na ИT1.

Foto popis| SLAVNБ MINULOST. Expozice иeskэch loutek zahrnuje obdobн od prvnнch marionetбшщ aћ do padesбtэch let minulйho stoletн.
Foto autor| Foto archiv muzea