Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
26. listopadu 2006
Ranи ve westernovйm stylu
SUЉICKO
љp
Uћнt si dovolenou sbнrбnнm hub, prochбzkami v odlehlэch konиinбch, projнћпkami na konнch nebo tradiиnнmi pracemi je moћnй i na иeskйm venkovм. Agroturistika se u nбs rozvнjн pozvolna, ale podobnб mнsta najdete uћ v шadм tuzemskэch regionщ. Poиet zemмdмlskэch usedlostн, jeћ jsou pшipraveny i na turisty, pшibэvб. Cestu na иeskэ venkov si tak kaћdoroиnм nachбzejн i Holanпanй, Belgiиanй иi Francouzi.
Pokud vбs neodradн drsnй podmнnky, mщћe bэt zajнmavou inspiracн Ranch Svobodnб zemм Vogelsang, westernovэ ranи v nбruиi Nбrodnнho parku Љumava nedaleko Kaљperskэch Hor. Jak uћ nбzev napovнdб, nelze иekat tradiиnн usedlost s kravami a zemмdмlskэmi stroji. Spнљe tu narazнte na stбdeиko bizonщ иi pљtrosa emu. A takй na ovce, kozy a hlavnм konм. Styl divokйho zбpadu sem pшinesli manћelй Halbhuberovi, kteшн v prvnн polovinм 90. let zaиali pronajнmat vybavenou maringotku, potй rekonstruovali starou љkolu a postupnм vybudovali celэ westernovэ areбl s ubytovбnнm. O tom, na koho tu nejspнљe narazнte, vэmluvnм svмdин i webovй strбnky ranиe - jsou psбny иesky a holandsky. Volnэ иas tu trбvн rodiny s dмtmi, rщznй partiиky a v lйtм si tu dбvajн dostavenниko napшнklad motorkбшi.
Kdysi byl Vogelsang sklбшskou vesnicн s шadou malэch sklбren. Po druhй svмtovй vбlce bylo pщvodnн nмmeckй obyvatelstvo odsunuto a jako jinб mнsta v Sudetech i Vogelsang (pшejmenovanэ na Podlesн) pomalu pustl a mrtvмl. Westernovэ ranи manћelщ Halbhuberovэch je tak nejen nevљednнm mнstem pro alternativnн rekreaci, ale i symbolem obnovenйho ћivota v prostoru kdysi slavnй sklбшskй vesnice.

***

JAK SE TAM DOSTAT
Westernovэ ranи Vogelsang v Podlesн ve nachбzн asi pмt kilometrщ od Rejљtejna, odkud lze dojet automobilem nebo dojнt pмљky. Z Kaљperskэch Hor se mщћete projнt do Podlesн po иervenй znaиce. Informace o ubytovбnн, cenбch a moћnostech rekreace najdete na www.vogelsang.cz. Z Podlesн lze podnikat vэlety do okolн, napшнklad na Obшн hrad u osady Popelnб, do Muzea Љumavy v Kaљperskэch Horбch иi na hrad Kaљperk. Dostupnб je sнќ turistickэch, bмћkaшskэch a cyklistickэch stezek. Lyћaшskэ areбl Zadov-Churбтov je vzdбlen 25 kilometrщ.

TOULAVБ KAMERA
Tato rubrika vznikб ve spoluprбci s Иeskou televizн. Poшad Toulavб kamera uvбdн ИT1 v premiйшe v nedмli v 10.00. Reprнzu mщћete vidмt ve stшedu ve 14.35 na ИT1 a ve иtvrtek v 8.35 na ИT2.

Foto popis| DIVOKЭ ZБPAD NA ЉUMAVМ. Westernovэ ranи Vogelsang, kterэ obэvб шada zajнmavэch zvншat (rohatй zvншe na snнmku vpravo je bizon), vybudovali v Nбrodnнm parku Љumava manћelй Halbhuberovi.
Foto autor| Foto archiv Vogelsang