Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
26. listopadu 2006
Vнdeтskй nбkupy
Trhy ve Vнdni majн kouzlo nejen pшed Vбnocemi
Tomбљ Fait
Poznat Vнdeт v dobм vбnoиnнch nбkupщ je velmi pшнjemnэ zбћitek. Pшedvбnoиnн shon mб v hlavnнm mмstм naљich jiћnнch sousedщ pшekvapivэ љarm. Nмkterб zajнmavб trћiљtм je vљak moћnй v rakouskй metropoli na Dunaji navљtнvit celoroиnм.

Pestrost na stбncнch

K adventu ve Vнdni patшн neodmyslitelnм vбnoиnн trhy konanй na prostranstvн pшed vнdeтskou radnicн, honosnou budovou v novogotickйm stylu. Vlastnн trћiљtм je zbudovбno z mobilnнch dшevмnэch stбnkщ.
A celй prostranstvн je nбdhernм vбnoиnм vyzdobeno. Nabнdka zboћн je pestrб, od keramiky po domбcн kolбиe. K trhщm neodmyslitelnм patшн klobбsky, pivo a svaшenй vнno. Nad nimi se vznбљн vщnм peиenэch kaљtanщ.
Jestliћe vбnoиnн trhy pшed radnicн jsou иasovм vбzбny na advent, nedнlnou souибstн kaћdodennнho ћivota Vнdeтбkщ jsou dalљн trhy, jako Karmelitermarkt, Rochusmarkt, Brunnermarkt a Naschmarkt. Poslednн jmenovanэ patшн k tмm nejvмtљнm a nejzajнmavмjљнm z nich. Prodбvб se kaћdэ vљednн den od 6.00 do 18.30 a v sobotu do 13 hodin. Nбzev trhu lze pшeloћit jako trh s pamlsky. Nabнdka potravin je obrovskб, zvlбљtм jsou nabнzeny krajovй speciality, delikatesy mнstnн, ale i z Nмmecka, Itбlie, Шecka иi z Turecka. Љirokб je nabнdka specialit z Asie. Nepшebernэ je vэbмr sэrщ, uzenin, koшenн, oliv i exotickйho ovoce (nмkterй je v Иesku k dostбnн jen zcela vэjimeиnм). Vedle prodejnнch stбnkщ stojн i malб rychlб obиerstvenн, kde je moћno nabrat novэch sil.
Kaћdou sobotu na Naschmarkt navazuje bleљн trh na ploљe, kterб je v tэdnu vyuћнvбna jako parkoviљtм aut. Ибst nabнzenэch pшedmмtщ lze na takovйm trhu oиekбvat - obrazy, vбzy, svнcny, porcelбn, zrcadla, knihy, odznaky i obleиenн. Mnohй vмci vљak pшekvapн, tшeba rodinnй album s fotografiemi dмdeиka pщvodnнho majitele. Trh je kuriуznн smмsicн sbмratelskэch cennostн a veteљe.

Luxusnн obchody i cukrovн

Pro ty, kteшн ve Vнdni hodlajн koupit exkluzivnн dбrek, lze doporuиit elegantnн nбkupnн ulici Kдrtner Strasse, poprvй zmнnмnй v listinм z roku 1257 pod jmйnem Strata Carythianorum. Dneљnн domy pochбzejн pшevбћnм z 18. stoletн a nachбzejн se v nich znaиkovй obchody s obleиenнm, mуdnнmi doplтky, љperky a bytovэmi doplтky. Pшi nбkupu na Kдrtner Strasse, kterб je od roku 1973 pмљн zуnou, je nutno sбhnout hloubмji do kapsy.
Zщstaтme jeљtм u exkluzivnнch dбrkщ. Bэvalб cнsaшskб dvornн cukrбrna Demel na ulici Kohlmarkt, zaloћenб v roce 1785, je i v souиasnosti nejvмtљн a nejdraћљн cukrбrnou ve Vнdni. V roce 1857 se stal vlastnнkem cukrбrny Christoph Demel, po nмmћ se jmenuje dodnes. Sladkosti se zhotovujн podle starэch receptщ a vэhradnм ruиnм. Prodavaиky ve stylovэch иernэch љatech, hovoшнcн ve tшetн osobм, vбm nabнdnou иokolбdy, bonboniйry, dorty a dћemy v dбrkovйm balenн. Na kazetu tшн domбcнch dћemщ po dvou stech gramech si pшipravte 35 eur, na malэ Sacherщv dort 26 eur.
Pшi celodennнm nakupovбnн je moћno nutnй spojit se zajнmavэm. V samйm centru mмsta v ulici Graben byly v roce 1905 v secesnнm stylu zшнzeny veшejnй podzemnн toalety. Nenбpadnэ vchod poblнћ jedenadvacet metrщ vysokйho, bohatм zdobenйho morovйho sloupu Nejsvмtмjљн trojice z roku 1679 vбs zavede do dшevem a mramorem vyklбdanэch kabinek s pozlacenэmi armaturami. Pшestoћe oprava koncem minulйho stoletн stбla 12 milionщ љilinkщ, poplatek иinн pro Vнdeт bмћnэch 50 centщ.