Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Na muљce
15. шнjna 2006
NA MUЉCE
Daniel Deyl
Za sedmnбct let v politice si Vбclav Klaus vyslouћil, prбvem иi nikoli, naшиenн z nejrщznмjљнch chyb. Nedostateиnб intelektuбlnн kapacita k nim obvykle nepatшila. Proto, mб-li nмjakэ politickэ zбmмr, kterэ slouћн иistм jeho osobnнmu prospмchu, dokбћe jeho prosazovбnн zaobalit tak, aby to z jeho projevu pшнliљ neиouhalo.
Шekne-li tedy dnes prezident, ћe jmenuje pouze takovou vlбdu, kterб se bude opнrat o silnмjљн vмtљinu neћ 101:99, lze to vysvмtlit zcela noblesnнm zpщsobem za pouћitн slov stabilita, vмrohodnost a dalљнch. Klaus tedy nemusн bouchat pмstн do stolu a шiиet, ћe se nechб znovu zvolit prezidentem, dмj se co dмj, aиkoli jen mбlokdo pochybuje, ћe prбvм takovб ambice je urиujнcнm motorem jeho konбnн.
Kdyby vљak шekl rovnou, ћe jmenuje jen takovou vlбdu, jeћ by mu zaruиila dalљнch pмt let na Praћskйm hradм, vypadal by nebezpeиnм mocichtivм, zatнmco nynн mщћe na leckoho pщsobit jako stбtnнk vedenэ starostн o osud zemм. Jiшн Paroubek, jemuћ se z touhy po moci veшejnм kшivн tvбш, mu v tomto ohledu mщћe jen zбvidмt.

Foto popis|